in English
Walter Benjamin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában
×
Révész László László VITA Videoinstalláció, 2003

A videó élőkép a pisai Sta Caterina templom Aquinói Tamás triumpusa című trecento táblaképe alapján. Az 1323 - Tamás szentté avatásának ideje - körül készült festményen a középkori teologikus gondolkodásnak megfelelően ábrázolódik az istentől származó, s a könyvekkel reprezentált tudás útja: fénysugarak terjednek Istentől az Evangélistákhoz, Pálhoz, Mózeshez és - Tamás közvetítésével - az egyházfiakig. A középpontba helyezett Tamáshoz két oldalról, Platóntól és Arisztotelésztől érkezik az ókor bölcsessége - az ő bölcselete mindezeket egyesítve adja tovább. A kezében tartott nyitott könyv, a Summa contra gentiles, a Példabeszédek könyvéből vett idézettel indul. E szöveg a kép meghatározó vizuális és tartalmi eleme, Isten Igéjének és Tamás szavainak összeolvadását illusztrálja. A festmény alján a mohamedanizmusa miatt az eretnekség megtestesítőjeként ábrázolt Averroes, Arisztotelész arab kommentátora; a kép a felette aratott győzelem hirdetője, a tudáshierarchia nyomatékosítója. Csaknem hétszáz év múlva a videón kortárs történészek állnak a festményen ábrázolt alakok helyén.
 
C3 Kulturális és Kommunkációs Központ Alapítvány
Center for Culture & Communication
1014 Budapest, Országház utca 9. — H-1537 Budapest, Pf. 419
Tel: + 36-1-4887070 — Fax: + 36-1-214-6872
http://www.c3.hu — info @ c3.hu